Zaprzeczenie ojcostwa – co musisz wiedzieć o kwestionowaniu ojcostwa małoletniego dziecka?

Prawo przewiduje procedurę uznawania, że ​​dane rodzica lub jednego z nich w akcie urodzenia dziecka zostały wprowadzone nieprawidłowo. Dlatego dopóki nie zostanie stwierdzone, że akt urodzenia rodzica zawiera nieprawidłowe dane rodzicielskie, osoby wymienione w akcie urodzenia dziecka jako rodzice są uważane za nich od urodzenia dziecka.

Należy zwrócić uwagę, że dane o urodzeniu lub ojcostwie dziecka mogą być zaskarżone jedynie w sądzie, a dane o aktach matczynych lub ojcowskich dziecka wprowadzone na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu nie podlegają zaskarżeniu.

W przypadku urodzenia dziecka przez rodzica pozostającego w związku małżeńskim lub mniej niż trzysta dni po zakończeniu małżeństwa ojcostwo (macierzyństwo) można zakwestionować tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że osoba nie może być ojcem dziecka. Macierzyństwo lub ojcostwo uznane w deklaracji ojcostwa można podważyć tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że matka lub ojciec dziecka nie jest biologicznym rodzicem.

Zainteresowane osoby mogą w ciągu jednego roku wystąpić do sądu z wnioskiem o zakwestionowanie ojcostwa (macierzyństwa). Termin ten biegnie od dnia, w którym osoba składająca wniosek do sądu dowiedziała się o spornych danych zawartych w akcie urodzenia dziecka lub dowiedziała się o okolicznościach stanowiących podstawę zarzutu, że dane te nie odpowiadają rzeczywistości. Ustawa przewiduje wyjątek od tego przedawnienia, jeżeli osoby wpisane jako matka lub ojciec dziecka dowiedziały się o takim akcie jako małoletni lub ubezwłasnowolnieni w tym zakresie lub posiadający ograniczoną zdolność w tym zakresie, roczny termin biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności lub zdolności do czynności prawnych.

Jeśli powyższy termin przedawnienia wygaśnie, nawet po przeprowadzeniu testu DNA, który wykaże, że nie jesteś tak naprawdę ojcem, nie będzie to oznaczało, że sąd odmówi ojcostwa. Dzieje się tak, ponieważ w Polsce „ojciec” jest rozumiany szerzej niż tylko ojciec biologiczny. Jeśli wychowałeś dziecko jako własne, nawiązano więź i nie kwestionujesz ojcostwa – sąd może uznać Cię za ojca, nawet jeśli nie jesteś ojcem biologicznym. Dlatego nawet po rozwodzie możesz nie mieć prawa do alimentów na swoje dziecko.

​​Co trzeci mężczyzna wychowuje nie swoje biologicznie dziecko

Badania potwierdzają, że ​​co trzeci mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka, które wychowuje. Niestety jest także inny trend, że teraz wielu rozwodzących się mężczyzn udaje się na ustalenie ojcostwa, niezależnie od tego, czy istnieją powody, by wątpić, czy dziecko jest jego biologicznie , czy też nie.

Najważniejsze są prawa dziecka

Zdaniem specjalistów sprawy o uznanie ojcostwa przede wszystkim chronią prawa dziecka, z których najważniejszym jest posiadanie ojca lub chociażby znajomość tego, kim on jest.

Pomoc w ustaleniu ojcostwa:

MODUS Biuro Detektywistyczne Piotr Iskierka i Jacek Płonka spółka cywilna

Piotr Iskierka tel.608 044 564

Jacek Płonka tel.660 633 443

42-609 Tarnowskie Góry

e-mail: [email protected]

Call Now ButtonDzwoń! Pomożemy Teraz!