Podstawą naszych działań jest zebranie materiału dowodowego w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, jak również wszelkich danych dotyczących osób i firm będących w zainteresowaniu klienta. Przygotowany przez nas materiał będzie stanowił wartościowy dowód dla podmiotu zlecającego przed zawarciem umowy z kontrahentem lub nowym pracownikiem.

Każde powierzone nam zlecenie ma indywidualny charakter. Różni się nie tylko stopniem trudności, ale także czasem wymaganym w jego rzetelnej realizacji. Dlatego też cena ustalana jest każdorazowo indywidualnie z klientem. Wszelkie dodatkowe koszty wynikłe w czasie realizacji zlecenia na bieżąco uzgadniane są ze zlecającym i wymagają jego akceptacji.

Weryfikacja CV i zwolnień L4 pracowników

Ustalenie majątku dłużnika

Ustalenie miejsca działalności kontrahentów

W celu uniknięcia zatrudnienia niewłaściwej osoby zweryfikujemy dane zawarte w CV , jak również sprawdzimy czy twój pracownik wykorzystuje okres pobytu na zwolnieniu lekarskim na leczenie lub też do innych celów. W wyniku obserwacji detektywistycznej jesteśmy w stanie zdobyć informacje dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości dłużnika. Weryfikujemy miejsca prowadzenia i zarejestrowania działalności firm , które z Tobą współpracują . Sprawdzamy numery REGON, NIP, KRS, jak również wpisy do rejestru dłużników.

Monitoring GPS

Wywiad gospodarczy

Oferujemy wynajem profesjonalnych urządzeń GPS, które umożliwią Ci monitoring samochodu, przesyłki czy osoby bedącej w Twoim zainteresowaniu. Uzyskujemy informacje dotyczące firm oraz ich właścicieli , ich sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej i ekonomicznej.