Podstawą naszych działań jest zebranie materiału dowodowego w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, jak również wszelkich danych dotyczących osób będących w zainteresowaniu klienta. Przygotowany przez nas materiał oraz zeznanie detektywa będą stanowiły wartościowy dowód przed sądem w sprawach rozwodowych, o ustalenie władzy rodzicielskiej lub karnych.

Każde powierzone nam zlecenie ma indywidualny charakter. Różni się nie tylko stopniem trudności, ale także czasem wymaganym w jego rzetelnej realizacji. Dlatego też cena ustalana jest każdorazowo indywidualnie z klientem. Wszelkie dodatkowe koszty wynikłe w czasie realizacji zlecenia na bieżąco uzgadniane są ze zlecającym i wymagają jego akceptacji.

Sprawy rozwodowe

Dostarczamy dowody dla sądów np. zdrada małżeńska. Dokumentacja foto / video / wystąpienie w charakterze świadka przed sądem

Monitoring GPS

Chcesz wiedzieć co robi twój partner życiowy, jakie ma kontakty towarzyskie, gdzie przebywa ? Oferujemy wynajem profesjonalnych urządzeń GPS

Sprawdzanie opiekunki lub osoby sprzątającej

Wywiad w miejscu zamieszkania, sprawdzenie karalności, monitoring video

Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się

Podejmujemy działania zmierzające do
ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej lub ukrywającej się poprzez sprawdzenie kontaktów rodzinnych i towarzyskich.

Pomoc w sprawach karnych

Dostarczamy dowody dla sądów np. w sprawach stalkingu, gróźb karalnych i innych, kontrola działań policji w prowadzonych postępowaniach karnych w imieniu osób pokrzywdzonych

Kontrola rodzicielska

Chcesz wiedzieć co robi twoje dziecko ? Sprawdzimy jego miejsca pobytu oraz kontakty towarzyskie.

Ustalanie miejsc zamieszkania lub pobytu osób

Ustalamy i potwierdzamy miejsca pobytu i adresy zamieszkania osób

Pomoc w sporządzeniu pism procesowych

Pomagamy w sporządzaniu pism procesowych do policji, prokuratury, sądów.