Zatrudnienie prywatnego detektywa jest tańsze niż niepowodzenie egzekucji dłużnika Wynajęcie prywatnego detektywa Gliwice, który znajdzie dla Ciebie własność dłużnika, to dobra decyzja. Jako wierzyciel z pewnością odzyskasz przynajmniej część środków, które dłużnik jest ci winien. W większości przypadków komornicy są bardzo nieskuteczni w poszukiwaniu nieruchomości. W związku z długotrwałym i nieskutecznym poszukiwaniem mienia roszczenie może ulec przedawnieniu. Często zdarza się, że dłużnik ma wystarczająco dużo czasu, aby ukryć siebie i swój majątek. Proponowane procedury windykacyjne pozwalają mu w rzeczywistości coraz skuteczniej unikać windykacji należności. Dlatego kluczowe znaczenie ma zatrudnienie detektywa Bytom w przypadku długotrwałego lub niejasnego postępowania egzekucyjnego. Prywatny detektyw Zabrze zidentyfikuje majątek dłużnika podczas dochodzenia i zaproponuje dalsze procedury skutecznej windykacji.

Detektyw Gliwice – Agencja detektywistyczna Modus

Prywatny detektyw Gliwice może również stwierdzić, że dłużnik w rzeczywistości nie posiada wystarczającego majątku, aby spłacić dług. Nawet w tym przypadku zatrudnienie detektywa jest znacznie tańszą decyzją niż zaniechanie kontynuowania postępowania egzekucyjnego na drodze sądowej. W takim przypadku dług pozostanie niespłacony, ale wierzyciel nadal będzie musiał pokryć wszystkie koszty postępowania sądowego i komornika. Na podstawie dokumentu urzędowego egzekucji (orzeczenie sądu, akt notarialny, dokument urzędowy ), z którego wynika dług oraz ważne upoważnienie klienta, prywatny detektyw z Gliwic, Dąbrowy Górbniczej może przeprowadzić osobistą rozmowę z dłużnikiem i zasięgnąć informacji o jego majątku.

Zgodnie z ustawą o działalności detektywistycznej może również pozyskiwać wszelkie niezbędne dane z publicznie dostępnych źródeł, z baz danych określonych osób lub danych z akt. Prywatny detektyw z ważną licencją może również skorzystać z określonych środków technicznych, dla których posiadamy dla nich Detektywi oraz wszystkich niezbędnych zezwoleń. Prywatny detektyw z Modus nie zajmuje się windykacją. Jego zadaniem jest odnalezienie wszelkich ukrytych aktywów dłużnika, które komornik może objąć windykacją.

Jesteśmy upoważnieni do zapytań o:

  • Dane osobowe dłużnika (pobyt stały, czasowy i faktyczny, numer podatkowy)
  • Zatrudnienie dłużnika (czy zatrudniony i gdzie)
  • Własność pojazdu osobistego (numer rejestracyjny pojazdu, marka i typ pojazdu)
  • Własność nieruchomości w kraju i za granicą
  • Konta osobiste w kraju i za granicą
  • Aktywa finansowe (papiery wartościowe)
  • Własność lub współwłasność w firmach w kraju i za granicą
  • Inne zapytania dotyczące dłużnika (spadek, przyszły majątek, własność statków, samolotów)

MODUS Biuro Detektywistyczne, Piotr Iskierka i Jacek Płonka spółka cywilna

  • Piotr Iskierka tel. 608 044 564
  • Jacek Płonka tel. 660 633 443

Detektyw Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Tarnowskie Góry

Dzwoń! Pomożemy Teraz!