Zaprzeczenie ojcostwa – co musisz wiedzieć o ustaleniu ojcostwa małoletniego dziecka?

Głównym założeniem procedury opartej o ustalenie ojcostwa jest nieprawidłowość danych rodzica w akcie urodzenia dziecka. Osoby wymienione w akcie urodzenia są uważane za rodziców dziecka od momentu jego urodzenia. Zmienić może to tylko stwierdzenie, że akt urodzenia zawiera nieprawidłowe dane rodzicielskie przez sąd.

Należy zwrócić uwagę, że dane o urodzeniu lub ojcostwie dziecka mogą być zaskarżone jedynie w sądzie. Natomiast dane o aktach matczynych lub ojcowskich dziecka wprowadzone na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu nie podlegają zaskarżeniu.

W przypadku urodzenia dziecka przez rodzica pozostającego w związku małżeńskim lub mniej niż trzysta dni po zakończeniu małżeństwa ojcostwo (macierzyństwo) można zakwestionować tylko wtedy, gdy udowodni się, że osoba nie może być ojcem dziecka. Macierzyństwo lub ojcostwo uznane w deklaracji ojcostwa można podważyć tylko w sytuacji, gdy matka lub ojciec dziecka wykarze, że jest biologicznym rodzicem.

Zainteresowane osoby mogą w ciągu jednego roku wystąpić do sądu z wnioskiem o zakwestionowanie ojcostwa (macierzyństwa). Termin ten rozpoczyna się w dniu, w którym osoba składająca wniosek do sądu dowiedziała się o spornych danych zawartych w akcie urodzenia dziecka. Dopuszczalne jest, by liczono to od dnia dowiedzenia się o okolicznościach stanowiących podstawę zarzutu, że dane te nie odpowiadają rzeczywistości. Ustawa przewiduje wyjątek od tego przedawnienia. Jeżeli osoby wpisane jako matka lub ojciec dziecka dowiedziały się o takim akcie jako małoletni lub ubezwłasnowolnieni w tym zakresie lub posiadający ograniczoną zdolność w tym zakresie, roczny termin biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności lub zdolności do czynności prawnych.

Nawet po przeprowadzeniu testu DNA, który wykaże, że brak relacji biologicznej, nie będzie to oznaczało, że sąd odmówi ojcostwa. Dzieje się tak, ponieważ w Polsce „ojciec” jest rozumiany szerzej niż tylko ojciec biologiczny. Jeżeli wychowałeś dziecko jako własne, nawiązano więź i nie kwestionujesz ojcostwa – sąd może uznać Cię za ojca. Dlatego nawet po rozwodzie możesz nie mieć prawa do alimentów na swoje dziecko.


Co trzeci mężczyzna wychowuje nie swoje biologicznie dziecko

Badania potwierdzają, że co trzeci mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka, które wychowuje. Niestety wielu rozwodzących się mężczyzn udaje się na ustalenie ojcostwa. Nawet, gdy nie istnieją powody, by wątpić, czy dziecko jest jego biologicznie.


Najważniejsze są prawa dziecka

Zdaniem specjalistów sprawy o ustalenie ojcostwa najbardziej chronią prawa dziecka. Najważniejszymi z nich jest posiadanie rodzica lub wiedza kim on jest.

Detektyw Bytom, Zabrze, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Lubliniec. Biuro detektywistyczne Modus działa na terenie całej Polski!


Udzielamy pomocy w sprawach o ustalenie ojcostwa

zadzwoń do Nas:

MODUS Biuro Detektywistyczne Piotr Iskierka i Jacek Płonka spółka cywilna
Piotr Iskierka tel.608 044 564
Jacek Płonka tel.660 633 443
42-609 Tarnowskie Góry
e-mail: [email protected]

Dzwoń! Pomożemy Teraz!