Detektywi posiadają umiejętności i narzędzia do ustalania szerokiego zakresu danych. Są w stanie zidentyfikować miejsce zamieszkania lub zameldowania danej osoby, uzyskać informacje na podstawie numeru telefonu, a także wyśledzić dane właściciela pojazdu na podstawie numerów rejestracyjnych. Dodatkowo, mogą ustalić miejsce pracy osoby oraz informacje o jej dzieciach. Zakres ustalanych danych jest elastyczny i może być dostosowany do konkretnych potrzeb, obejmując nawet informacje o ewentualnych karach i przeszłości prawnej wskazanej osoby.

Poniżej kilka z usług, które świadczymy jako prywatny detektyw :

KategoriaOpisSzczegóły
Ustalenia po numerze telefonuUstalenie danych właścicielaDetektywi wykorzystują wywiad OSINT i nieformalne kontakty do ustalenia danych właściciela numeru telefonu.
Metody ustalaniaWywiad OSINT, kontakty w branży telefonii komórkowej.
Koszt usługiZakres cenowy od 750 do 2000 zł, zależny od trudności sprawy.
Ustalenia NieruchomościUstalenie numeru księgi wieczystejJawny dostęp do ksiąg wieczystych, kluczowe jest ustalenie numeru księgi.
Ustalenie numeru księgi po adresieProste zlecenie dla detektywa, często realizowane w ciągu 24 godzin.
Ustalenia nieruchomości dłużnikaUstalenie posiadanych nieruchomości (mieszkania, domy, działki) przez dłużnika.
Profilowanie majątkoweStan majątkowyUstalenie składników majątkowych: nieruchomości, ruchomości, maszyny, auta, numery rachunków bankowych, inne aktywa.
Czas realizacjiUstalenie stanu majątkowego w ciągu 14 dni roboczych, czasami szybciej.
Ustalenia w sprawach rozwodowychAdres kochanki/kochankaUstalenie adresu zamieszkania lub zameldowania kochanki/kochanka w sprawach rozwodowych.
Ustalanie cennych informacji

Gdy otrzymuję zlecenie na ustalenie danych, jako doświadczony detektyw współpracujący z wieloma agencjami, przeprowadzam szczegółową analizę moich możliwości w kontekście danego przypadku. Każde zlecenie jest unikalne, dlatego dokładnie oceniam dostępne narzędzia i metody, które mogą być wykorzystane do uzyskania potrzebnych informacji.

W procesie wyceny zlecenia, biorę pod uwagę różne aspekty, takie jak złożoność sprawy, wymagany czas i zasoby, które będą konieczne do jej realizacji. Moje doświadczenie i umiejętności pozwalają mi na dokładne oszacowanie kosztów, co pozwala klientowi na podjęcie świadomej decyzji o współpracy.

Jednocześnie, zawsze staram się być transparentny w kwestii skuteczności realizacji usługi. Informuję klienta o realnych szansach na sukces, potencjalnych wyzwaniach oraz o możliwych alternatywnych ścieżkach działania. Moim celem jest zapewnienie klientowi pełnego obrazu sytuacji, aby mógł on podjąć najlepszą decyzję dla swoich potrzeb.

Współpraca z wieloma podmiotami na Śląsku daje mi dostęp do szerokiej gamy zasobów i wsparcia, co zwiększa efektywność mojej pracy. Dzięki temu jestem w stanie oferować usługi na najwyższym poziomie, dostosowane do indywidualnych wymagań i oczekiwań klienta.

Dzwoń! Pomożemy Teraz!