Modus

Usługi detektywistyczne dla firm
Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Podstawą naszych działań jest zebranie materiału dowodowego w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, jak również wszelkich danych dotyczących osób i firm będących w zainteresowaniu klienta. Przygotowany przez nas materiał będzie stanowił wartościowy dowód dla podmiotu zlecającego przed zawarciem umowy z kontrahentem lub nowym pracownikiem.

Każde powierzone nam zlecenie ma indywidualny charakter. Różni się nie tylko stopniem trudności, ale także czasem wymaganym w jego rzetelnej realizacji. Dlatego też cena ustalana jest każdorazowo indywidualnie z klientem. Wszelkie dodatkowe koszty wynikłe w czasie realizacji zlecenia na bieżąco uzgadniane są ze zlecającym i wymagają jego akceptacji.

Porady oraz konsultacje są bezpłatne!

Ustalenie miejsca działalności kontrahentów

Weryfikujemy miejsca prowadzenia i zarejestrowania działalności firm, które z Tobą współpracują. Sprawdzamy numery REGON, NIP, KRS, jak również wpisy do rejestru dłużników.

Weryfikacja CV i zwolnień L4 pracowników

W celu uniknięcia zatrudnienia niewłaściwej osoby zweryfikujemy dane zawarte w CV, jak również sprawdzimy czy twój pracownik wykorzystuje okres pobytu na zwolnieniu lekarskim na leczenie lub też do innych celów.

Ustalenie majątku dłużnika

W wyniku obserwacji detektywistycznej jesteśmy w stanie zdobyć informacje dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości dłużnika.

Monitoring GPS

Oferujemy wynajem profesjonalnych urządzeń GPS, które umożliwią Ci monitoring samochodu, przesyłki czy osoby będącej w Twoim zainteresowaniu.

Wywiad gospodarczy

Uzyskujemy informacje dotyczące firm oraz ich właścicieli, ich sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej i ekonomicznej.

Kim jesteśmy?

Prywatni detektywi biura Modus są profesjonalnym, dyskretnym i rzetelnym zespołem, działającym na terenie całej Polski.

Jako grupa byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, z wieloletnim stażem pracy w pionie kryminalnym oraz d/w z przestępczością gospodarczą, posiadamy długoletnie doświadczenie detektywistyczne. Posiadamy Licencje Detektywów o numerach: 0000949 oraz 0000950 oraz wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych o numerach: RD-10/2017 oraz RD-43/2019 wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zasady naszej współpracy:

Podstawą naszych działań jest zebranie materiału dowodowego w postaci dokumentacji fotograficznej oraz filmowej, ale również wszelkich danych dotyczących osób będących w zainteresowaniu klienta. Przygotowany przez nas materiał oraz zeznanie detektywa będą stanowiły wartościowy dowód przed sądem w sprawach rozwodowych, o ustalenie władzy rodzicielskiej, alimentacyjnych czy karnych.

Każde powierzone nam zlecenie ma indywidualny charakter. Różni się nie tylko stopniem trudności, ale także czasem wymaganym w jego rzetelnej realizacji. Dlatego też cena ustalana jest każdorazowo indywidualnie z klientem.

Wszelkie dodatkowe koszty wynikłe w czasie realizacji zlecenia na bieżąco uzgadniane są ze zlecającym i wymagają jego akceptacji.

Dzwoń! Pomożemy Teraz!