W 2023 roku przeprowadzono obszerne badania dotyczące problematyki zdrad wśród osób będących w związkach. Badanie to skupiło się na różnych aspektach niewierności, analizując przyczyny, konsekwencje oraz dynamikę zdrad w relacjach romantycznych. Badanie to potwierdziło, że przyczyny niewierności są zróżnicowane. Dla niektórych osób niewierność stanowiła poszukiwanie ekscytacji, odnowy, czy ucieczki od problemów w obecnym związku. Inni wskazywali na czynniki takie jak brak satysfakcji z obecnego związku, poszukiwanie różnorodności seksualnej, czy poczucie zaniedbania.

Niewierność polega na naruszeniu zobowiązania do zachowania wierności wobec romantycznego partnera. Może to być zobowiązanie formalne, jak w przypadku ślubów małżeńskich, nieformalna umowa ustalona między partnerami, lub nawet nieartykułowane przypuszczenie. Chociaż w chwili składania takich obietnic wydają się one niezłomne, niewierność jest zjawiskiem częstym. Gdy do niej dochodzi, pojawiają się trudne pytania: czy należy kontynuować związek? Czy możliwe jest odbudowanie zaufania? A może jedynym rozwiązaniem jest odejście i rozpoczęcie nowego rozdziału życia?

Potrzebujesz pomocy prywatnego detektywa w kwestii niewierności partnera / partnerki? Zapraszam do kontaktu: 608 044 564

Przyczyny niewierności

Dla osoby dopuszczającej się niewierności, może ona stanowić źródło ekscytacji i pokusy, przynosząc uczucie odnowy, młodości i radości. Chociaż niewierność jest formą zdrady, nie zawsze oznacza koniec miłości; zdarza się nawet w związkach, które wydają się być szczęśliwe. Z kolei partner, który doświadcza zdrady, może przeżywać zamęt, gniew, wątpliwości, ból oraz poczucie złamanego serca.

Jakie są główne powody, dla których ludzie oszukują?

Większość osób zdaje sobie sprawę z konsekwencji zdrady w związku, zwłaszcza małżeńskim. Zdrada może prowadzić do rozwodu oraz problemów w wychowaniu dzieci, a także jest czynnikiem ryzyka depresji, lęku i przemocy domowej. Mimo to, wiele osób decyduje się na niewierność, co rodzi pytanie o przyczyny takiego zachowania. Badania wśród osób, które dopuściły się zdrady, wskazują, że wychodzenie z miłości, poszukiwanie różnorodności i poczucie zaniedbania są najczęściej podawanymi powodami. Do innych przyczyn zalicza się czynniki sytuacyjne, chęć poprawy samooceny oraz gniew wobec partnera.

Czy mężczyźni są bardziej skłonni do niewierności niż kobiety?

Tradycyjnie uważa się, że mężczyźni częściej dopuszczają się zdrady niż kobiety, przynajmniej według zgłaszanych danych. Jednakże, badania z ostatnich lat wskazują na zmianę tego trendu. Około 16% dorosłych – w tym 20% mężczyzn i 13% kobiet – przyznaje się do uprawiania seksu z kimś innym niż ich współmałżonek podczas trwania małżeństwa. Interesująco, wśród osób poniżej 30 roku życia, które kiedykolwiek były w związku małżeńskim, 11% kobiet przyznaje się do niewierności, w porównaniu do 10% mężczyzn, co wskazuje na zmniejszający się rozdźwięk między płciami w tej kwestii.

Dlaczego większość ludzi pozostaje wierna?

Mimo że niewierność może wydawać się powszechna, znakomita większość osób w romantycznych związkach nie dopuszcza się zdrady. Ostatnie badania ujawniły, że głównym czynnikiem skłaniającym jednostki do pozostania wiernymi, co nie jest niespodzianką, jest satysfakcja z obecnego związku. Drugim najczęściej podawanym powodem jest obawa przed poczuciem winy, które mogłoby wyniknąć z oszustwa. Trzecim najczęściej wymienianym motywem jest strach przed zemstą partnera, który mógłby odpowiedzieć na zdradę własną niewiernością.

Dlaczego niektórzy partnerzy niesłusznie oskarżają się o oszukiwanie?

Wiele związków napotyka trudności, gdy jeden z partnerów błędnie przypuszcza, że drugi dopuścił się niewierności. Badania dotyczące tej dynamiki wskazują, że jeśli ktoś podejrzewa swojego partnera o zdradę, często może to odzwierciedlać własne myśli o osobie spoza związku. Innymi słowy, osoba ta może nieświadomie przenosić swoje własne skłonności do niewierności na swojego partnera.

Czy są pary, które przyjmują niewierność?

Wiele par angażuje się w otwarte związki, trend, który według badań demograficznych zyskuje na popularności. Jednak mniejsza grupa par praktykuje cuckoldry, co zwykle oznacza sytuację, w której mężczyzna jest zachęcany do uprawiania seksu z innym mężczyzną, podczas gdy jego partner obserwuje lub jest świadom tej sytuacji. Badania wskazują, że takie praktyki mogą być związane z różnymi czynnikami, takimi jak podglądactwo, masochizm, ekscytacja związaną z tabu, obiektywizacja kobiet, biseksualność oraz mizoginia, które mogą wpływać na ten rodzaj zachowania.

Przyczyny niewierności
Przyczyny niewierności

Co ludzie uważają za niewierność?

Granica pomiędzy niewinnym flirtem a romantyczną zdradą często bywa niejednoznaczna, co prowadzi do konfliktów w wielu związkach, gdyż partnerzy nie zgadzają się co do definicji oszustwa. Dla niektórych, akceptowalne jest nawiązywanie kontaktów seksualnych z innymi osobami; dla innych, nawet zwracanie uwagi na potencjalnego konkurenta jest nie do zaakceptowania.

Czy fantazjowanie o innych jest złe dla związku?

Termin „mikrooszukiwanie” odnosi się do działań, które nie mieszczą się w tradycyjnych definicjach niewierności, ale mogą wywoływać niepokój u partnera. Przykłady takich działań to flirtowanie z atrakcyjnym sąsiadem lub współpracownikiem bez zamiaru dalszego zaangażowania. Kwestia fantazji seksualnych jest bardziej złożona. Wiele osób w branży eksperckiej uważa, że fantazje seksualne o innych osobach, o ile nie są obsesyjne i nie prowadzą do rzeczywistego zaangażowania, nie muszą być szkodliwe dla związku i mogą nawet pomóc w utrzymaniu seksualnej energii i zainteresowania. Jednak naukowcy zwracają uwagę, że fantazje skupione na własnym partnerze mogą mieć bardziej pozytywny wpływ na relację.

Czy pornografia jest formą zdrady?

W przypadku, gdy partner korzysta z pornografii, nie mając bezpośredniego kontaktu ani fizycznej interakcji z jej wykonawcami, wielu ludzi postrzega to jako potencjalnie problematyczne, ale nie jako pełnoprawną niewierność. Niemniej jednak, niektórzy partnerzy uważają, że jakakolwiek aktywność seksualna poza związkiem jest równoznaczna z zdradą. Eksperci radzą parom, aby były jak najbardziej otwarte wobec siebie i dyskutowały, czy stałe korzystanie z pornografii przez jednego z partnerów może sygnalizować problemy w ich własnym życiu seksualnym.

Czym jest niewierność emocjonalna?

Niektórzy uważają, że dzielenie się emocjonalnymi zwierzeniami z kimś innym niż własny partner to forma zdrady. Taka „niewierność emocjonalna” wydaje się budzić większe obawy wśród kobiet, podczas gdy mężczyźni częściej postrzegają fizyczną interakcję seksualną jako poważniejsze wykroczenie. W badaniach ankietowych definicje zdrady emocjonalnej przez partnerów różnią się znacznie, co może prowadzić do poważnych nieporozumień. Kluczowym elementem obaw związanych z niewiernością emocjonalną jest poczucie, że partner może stać się bardziej przywiązany do kogoś innego niż do swojego partnera.

Przetrwanie niewierności

Kiedy partner zostaje złapany na zdradzie lub sam do niej się przyznaje, nie musi to oznaczać końca związku. Istotnym czynnikiem wpływającym na możliwość przetrwania związku po takim wydarzeniu jest to, czy romans miał charakter jedynie seksualny, czy też wiązał się z emocjonalnym przywiązaniem. Z badań wynika, że 44% mężczyzn, którzy dopuścili się romansu, twierdzi, że miało to charakter wyłącznie seksualny, w porównaniu do zaledwie 11% kobiet, które podały taki sam powód.

Zostać czy odejść?

Decyzja o pozostaniu z partnerem, który dopuścił się zdrady, zależy od wielu czynników, w tym od sytuacji finansowej, więzi rodzinnych oraz wspólnego wychowywania małych dzieci. Jednak badania wskazują również, że jednym z decydujących czynników, czy para pozostanie razem, jest wpływ opinii i porad społeczności, do której należy poszkodowany partner, w tym przyjaciół i rodziny.

Czy możesz zaufać partnerowi, który wcześniej oszukiwał?

Chociaż przeszłość nie zawsze jest wyznacznikiem przyszłości, badania wskazują, że osoby, które zdradziły swojego partnera w poprzednim związku, są trzykrotnie bardziej skłonne do niewierności w przyszłych relacjach, w porównaniu z tymi, którzy wcześniej nie dopuścili się zdrady. Ponadto, stwierdzono, że osoby, które były niewierne, często wykazują hipokryzję w kwestii niewierności: obwiniają swojego partnera za swoje własne błędy, ale nie przyjmują odpowiedzialności za niewierne zachowania swojego partnera.

Dzwoń! Pomożemy Teraz!